Środa,  22 Sierpnia 2018, Imieniny: Cezarego, Marii, Zygfryda, 234 dzień roku, do końca roku pozostało 131 dni
Obiekty - wynajem: BUDYNEK BIUROWY 1086,7M2 NAJEM DŁUGOTERMINOWY WŁOCŁAWEK OŚ.ZAZAMCZE Czynsz: 15.000 PLN, 3.480 € Lokale - wynajem: MAŁY LOKAL USŁUGOWY ok 10M2, PARTER, WEJŚCIE Z ULICY, WŁOCŁAWEK Czynsz: 650 PLN, 150 € Lokale - wynajem: POMIESZCZENIA 538M2 NA CELE USŁUGOWE LUB BIUROWE NA ZAZAMCZU Czynsz: 9.000 PLN, 2.088 € Domy - wynajem: UMEBLOWANY I WYPOSAŻONY DOM 72M2 Z TARASEM, WŁOCŁAWEK Czynsz: 1.200 PLN, 278 € Grunty - inwestycyjne: TEREN INWESTYCYJNY 2,7243HA WŁOCŁAWEK - WSCHÓD PRZEMYSŁOWY Cena: 3.269.000 PLN, 758.451 € Działki - budowlane: GRUNTY NIEZABUDOWANE 1572M2 WE WŁOCŁAWKU NA OSIEDLU POŁUDNIE Cena: 200.000 PLN, 46.402 € Obiekty - wynajem: PARTEROWY BUDYNEK HANDLOWO-USŁUGOWY 298M2, RADZIEJÓW Czynsz: 4.500 PLN, 1.044 € Grunty - inwestycyjne: GRUNTY 2,07HA POD BUDOWNICTWO JEDNORODZINNE, DĘBNIAKI Cena: 415.200 PLN, 96.331 € Działki - budowlane: DZIAŁKI POD BUDOWNICTWO 1317M2 - 2064M2 W OTULINIE PARKU, DĘBNIAKI Cena: 20 PLN, 4 € Mieszkania - sprzedaż: CZTEROPOKOJOWE MIESZKANIE 73,7M2 Z BALKONEM, VII PIĘTRO, WŁOCŁAWEK Cena: 209.000 PLN, 48.490 €
Kursy średnie NBP
z dnia 2018-08-21
EUR  4,3101
USD  3,7375
CHF  3,7853
GBP  4,7951
  Prawo
Sposób określania charakteru użytkowego gruntu

Przy określaniu charakteru użytkowanego gruntu należy brać pod uwagę jego stan aktualny tj. z dnia orzekania przez organ administracyjny (orzeczenie II SA/Bk406/10 Wojewódzkiego Sąd Administracyjnego w Białymstoku )Początek sprawy ma swe źródło w decyzji Starosty, który dokonał zmian w ewidencji gruntów i budynków wpisując w miejsce dotychczasowego oznaczenia działki „teren niezabudowany” na „teren mieszkaniowy”. Z powyższym rozstrzygnięciem nie zgodziła się Henryka T., która wniosła o zmianę ww. oznaczenia na „grunt rolny zabudowany”. W odwołaniu do wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego argumentowała, iż z momentem nabycia przedmiotowego gospodarstwa rolnego w drodze spadkobrania, działka zmieniła swoje dotychczasowe przeznaczenie. W ocenie skarżącej wykorzystywana jest ona do celów rolniczych i stanowi część składową prowadzonego przez nią gospodarstwa rolnego.

Nadzór utrzymał jednak w mocy decyzję wydaną przez Starostę wobec czego sprawa znalazła swój finał w sądzie. W ocenie WSA w Białymstoku sprawa sprowadza się do odpowiedniego zakwalifikowania działki według przepisów rozporządzenia z 29.3.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. Nr 38, poz. 454). Sąd wskazał, iż § 68 ust. 1 dzieli użytki rolne na następujące kategorie: grunty orne, sady, łąki trwałe, pastwiska, grunty rolne zabudowane. Ponadto wskazał on, iż ust. 3 przywołanego przepisu stanowi, że grunty zabudowane i niezabudowane dzielą się na takie jak tereny mieszkaniowe, zurbanizowane tereny niezabudowane. Sąd zauważył, iż załącznik nr 6 do przywołanego powyżej rozporządzenia określa, że do gruntów rolnych zabudowanych należy zaliczyć grunty zajęte pod budynki mieszkalne oraz inne budynki i urządzenia budowlane służące produkcji rolniczej, nie wyłączając produkcji rybnej oraz przetwórstwu rolno-spożywczemu (kotłownie, komórki, garaże, szopy, stodoły, wiaty, spichlerze, budynki inwentarskie, place składowe i manewrowe w obrębie zabudowy itp.), a także zajęte pod ogródki przydomowe w gospodarstwach rolnych. Natomiast tereny mieszkalne w ww. załączniku zostały zaklasyfikowane jako grunty, niewykorzystywane do produkcji rolniczej i leśnej, zajęte pod budynki mieszkalne, urządzenia funkcjonalnie związane z budynkami mieszkalnymi, a także ogródki przydomowe.

Biorąc pod uwagę wyżej przytoczone przepisy WSA doszedł do przekonania, iż na organach spoczywał obowiązek ustalenia czy działka, zgodnie z ww. definicjami, stanowi teren mieszkalny, czy też należy ją zdefiniować jako grunt rolny, zabudowany. W oparciu o zgromadzony w sprawie materiał Sąd uznał, iż organ nie wywiązał się ze swojego obowiązku i skargę uwzględnił. W jego ocenie ponownego rozważenia wymaga konieczność przeprowadzenie ponownych oględzin ww. gospodarstwa rolnego mających m. in. na celu ustalenie tzw. centrum życiowego skarżących.


• • • nieruchomoscikujawskie.pl • • • facebook.com/KujawyRealEstate • • • • nieruchomosci.wloclawek.pl • • • nieruchomosci.kujawskie.com.pl • • • • Ważne • • • Korzystając dalej ze stron niniejszego serwisu, oznacza że akceptują Państwo Politykę prywatności naszego serwisu. • • • • • Na stronach naszego serwisu nie korzystamy z mechanizmów zbierania danych określanych jako „cookies”. • •zobacz więcej o cookies • •
Dodaj do ulubionych  Ustaw stronę jako startową  Powiadom znajomego  Napisz do nas, jeśli na tej stronie są błędy
Copyright © 2018, Nieruchomosci Kujawskie, 87-800 Włocławek, ul.T.Kościuszki 19A, tel. kom.692-706-980