Wtorek,  22 Stycznia 2019, Imieniny: Dominiki, Mateusza, Wincentego, 22 dzień roku, do końca roku pozostało 343 dni
Domy - sprzedaż: PARTEROWY DOM 174M2, GARAŻ 67M2, GRUNTY 1822M2, CHEŁMICA DUŻA Cena: 379.000 PLN, 88.287 € Domy - wynajem: DOM JEDNORODZINNY 105M2, SALON + TRZY POKOJE, WŁOCŁAWEK Czynsz: 1.900 PLN, 442 € Mieszkania - wynajem: UMEBLOWANA KAWALERKA 36,4M2, II PIĘTRO, TEREN ZAMKNIĘTY, WŁOCŁAWEK Czynsz: 990 PLN, 230 € Lokale - sprzedaż: LOKAL UŻYTKOWY 92,2M2 NA I PIĘTRZE W PAWILONIE, OS.ZAZAMCZE Cena: 169.000 PLN, 39.368 € Mieszkania - sprzedaż: MIESZKANIE TRZYPOKOJOWE 48,6M2, II PIĘTRO, BLOK IVP, OS.POŁUDNIE Cena: 179.000 PLN, 41.697 € Mieszkania - sprzedaż: CZTEROPOKOJOWE MIESZKANIE 62,2M2, I PIĘTRO, BLOK IVP, OS.ZAZAMCZE Cena: 179.000 PLN, 41.697 € Lokale - wynajem: LOKAL 130M2 USŁUGOWO-HANDLOWY, PARTER, WŁOCŁAWEK Czynsz: 3.250 PLN, 757 € Działki - rekreacyjne: GRUNTY ROLNE 2,48HA Z DOMEM 62,3M2, INNE BUDYNKI 170,6M2, GOREŃ NOWY Cena: 128.500 PLN, 29.933 € Domy - sprzedaż: DOM 62,3M2, BUDYNKI 170,6M2, GRUNTY 0,3HA, GOREŃ NOWY Cena: 97.500 PLN, 22.712 € Grunty - rolne: GRUNTY ROLNE 7800M2 W PARKU WŁOCŁAWSKO-GOSTYNIŃSKIM, GOREŃ NOWY Cena: 15.500 PLN, 3.610 €
Kursy średnie NBP
z dnia 2019-01-21
EUR  4,2928
USD  3,7751
CHF  3,7844
GBP  4,8457
  Prawo
Sposób określania charakteru użytkowego gruntu

Przy określaniu charakteru użytkowanego gruntu należy brać pod uwagę jego stan aktualny tj. z dnia orzekania przez organ administracyjny (orzeczenie II SA/Bk406/10 Wojewódzkiego Sąd Administracyjnego w Białymstoku )Początek sprawy ma swe źródło w decyzji Starosty, który dokonał zmian w ewidencji gruntów i budynków wpisując w miejsce dotychczasowego oznaczenia działki „teren niezabudowany” na „teren mieszkaniowy”. Z powyższym rozstrzygnięciem nie zgodziła się Henryka T., która wniosła o zmianę ww. oznaczenia na „grunt rolny zabudowany”. W odwołaniu do wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego argumentowała, iż z momentem nabycia przedmiotowego gospodarstwa rolnego w drodze spadkobrania, działka zmieniła swoje dotychczasowe przeznaczenie. W ocenie skarżącej wykorzystywana jest ona do celów rolniczych i stanowi część składową prowadzonego przez nią gospodarstwa rolnego.

Nadzór utrzymał jednak w mocy decyzję wydaną przez Starostę wobec czego sprawa znalazła swój finał w sądzie. W ocenie WSA w Białymstoku sprawa sprowadza się do odpowiedniego zakwalifikowania działki według przepisów rozporządzenia z 29.3.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. Nr 38, poz. 454). Sąd wskazał, iż § 68 ust. 1 dzieli użytki rolne na następujące kategorie: grunty orne, sady, łąki trwałe, pastwiska, grunty rolne zabudowane. Ponadto wskazał on, iż ust. 3 przywołanego przepisu stanowi, że grunty zabudowane i niezabudowane dzielą się na takie jak tereny mieszkaniowe, zurbanizowane tereny niezabudowane. Sąd zauważył, iż załącznik nr 6 do przywołanego powyżej rozporządzenia określa, że do gruntów rolnych zabudowanych należy zaliczyć grunty zajęte pod budynki mieszkalne oraz inne budynki i urządzenia budowlane służące produkcji rolniczej, nie wyłączając produkcji rybnej oraz przetwórstwu rolno-spożywczemu (kotłownie, komórki, garaże, szopy, stodoły, wiaty, spichlerze, budynki inwentarskie, place składowe i manewrowe w obrębie zabudowy itp.), a także zajęte pod ogródki przydomowe w gospodarstwach rolnych. Natomiast tereny mieszkalne w ww. załączniku zostały zaklasyfikowane jako grunty, niewykorzystywane do produkcji rolniczej i leśnej, zajęte pod budynki mieszkalne, urządzenia funkcjonalnie związane z budynkami mieszkalnymi, a także ogródki przydomowe.

Biorąc pod uwagę wyżej przytoczone przepisy WSA doszedł do przekonania, iż na organach spoczywał obowiązek ustalenia czy działka, zgodnie z ww. definicjami, stanowi teren mieszkalny, czy też należy ją zdefiniować jako grunt rolny, zabudowany. W oparciu o zgromadzony w sprawie materiał Sąd uznał, iż organ nie wywiązał się ze swojego obowiązku i skargę uwzględnił. W jego ocenie ponownego rozważenia wymaga konieczność przeprowadzenie ponownych oględzin ww. gospodarstwa rolnego mających m. in. na celu ustalenie tzw. centrum życiowego skarżących.


• • • nieruchomoscikujawskie.pl • • facebook.com/nkujawskie • • nieruchomosci.wloclawek.pl • • nieruchomosci.kujawskie.com.pl • • • Ważne: Korzystając dalej ze stron niniejszego serwisu, oznacza że akceptują Państwo Politykę prywatności naszego serwisu. • Na stronach naszego serwisu nie korzystamy z mechanizmów zbierania danych określanych jako „cookies”. zobacz więcej o cookies
Dodaj do ulubionych  Ustaw stronę jako startową  Powiadom znajomego  Napisz do nas, jeśli na tej stronie są błędy
Copyright © 2019, Nieruchomosci Kujawskie, 87-800 Włocławek, ul.T.Kościuszki 19A, tel. kom.692-706-980