Niedziela,  24 Marca 2019, Imieniny: Gabrieli, Marka, Seweryna, 83 dzień roku, do końca roku pozostało 282 dni
Obiekty - wynajem: HALA 850M2 PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWA, WYSOKOŚĆ 5,5M-6,5M, WŁOCŁAWEK Czynsz: 10.500 PLN, 2.447 € Mieszkania - wynajem: DWUPOKOJOWE MIESZKANIE 56M2 Z GARDEROBĄ, M.POSTOJOWE, TEREN ZAMKNIĘTY Czynsz: 1.350 PLN, 314 € Mieszkania - wynajem: DWUPOZIOMOWE MIESZKANIE 129M2, BLOK, DWA GARAŻE, WŁOCŁAWEK Czynsz: 3.000 PLN, 699 € Mieszkania - wynajem: DWUPOKOJOWE MIESZKANIE 39M2 Z BALKONEM, M.POSTOJOWE, TEREN ZAMKNIĘTY Czynsz: - PLN, 0 € Obiekty - wynajem: HALA 800M2 PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWA, PRZY DRODZE NR.91 Czynsz: 9.000 PLN, 2.098 € Domy - sprzedaż: PARTEROWY DOM 174M2, GARAŻ 67M2, GRUNTY 1822M2, CHEŁMICA DUŻA Cena: 379.000 PLN, 88.357 € Domy - wynajem: DOM JEDNORODZINNY 105M2, SALON + TRZY POKOJE, WŁOCŁAWEK Czynsz: - PLN, 0 € Lokale - sprzedaż: LOKAL UŻYTKOWY 92,2M2 NA I PIĘTRZE W PAWILONIE, OS.ZAZAMCZE Cena: 169.000 PLN, 39.399 € Mieszkania - sprzedaż: MIESZKANIE TRZYPOKOJOWE 48,6M2, II PIĘTRO, BLOK IVP, OS.POŁUDNIE Cena: - PLN, 0 € Mieszkania - sprzedaż: CZTEROPOKOJOWE MIESZKANIE 62,2M2, I PIĘTRO, BLOK IVP, OS.ZAZAMCZE Cena: - PLN, 0 €
Kursy średnie NBP
z dnia 2019-03-22
EUR  4,2894
USD  3,7948
CHF  3,8079
GBP  4,9700
  Warto wiedzieć - Informacje, nowości, porady
Grunty rolne najdroższe w kujawsko-pomorskim

W raporcie przygotowanym przez Związek Banków Polskich umieszczono informacje dotyczącą średniej ceny transakcyjnej gruntów rolnych w Polsce. Średnia cena gruntów rolnych w Polsce wyniosła na koniec III kwartału 2009 r. 16 370 zł/ha. W analogicznym okresie roku ubiegłego cena ta wyniosła 12 297 zł/ha.

     Najwyższą średnią cenę za 1 ha gruntów rolnych obserwowano na koniec III kwartału 2009 r. w województwie kujawsko-pomorskim, wyniosła ona 31 997 zł/ha. Rok wcześniej za 1 ha gruntów rolnych średnio trzeba było zapłacić w kujawsko-pomorskim 16 639 zł.

     Najniższą średnią cenę za 1 ha gruntów rolnych zanotowano w województwie lubelskim, wyniosła ona 9574 zł. W analogicznym okresie roku ubiegłego średnia cena za omawiane grunty wyniosła w województwie lubelskim 9140 zł.
     W województwie dolnośląskim na koniec III kwartału 2009 r. średnia cena za 1 ha gruntów rolnych wyniosła 19 386 zł (w III kwartale 2008 r. 13 642 zł/ha).

      W województwie małopolskim w III kwartale 2009 r.. średnio za 1 ha gruntów rolnych trzeba było zapłacić 20 046 zł (rok wcześniej cena wynosiła 15 517 zł).
      W województwie mazowieckim w omawianym okresie średnia cena wyniosła 13 048 zł/ha (rok wcześniej 11 223 zł/ha), w województwie śląskim 21 588 zł/ha (rok wcześniej 16 394 zł/ha ), w warmińsko-mazurskim 14 288 zł/ha (rok wcześniej 12 424 zł/ha), w wielkopolskim 20 051 zł/ha (rok wcześniej 21 517 zł/ha), a w zachodniopomorskim 13 267 zł/ha (rok wcześniej 10 595 zł/ha).

Zródło; C.H. BECK

28-01-2010
GUS o nowych mieszkaniach w 2009 roku

W 2009 roku liczba mieszkań oddanych do użytku była o 3,1 proc. niższa niż w roku 2008 – podał we wtorek GUS, potwierdzając tym samym nasze wcześniejsze przypuszczenia.Tym samym ostatnie dane statystyczne, potwierdzające kontynuację hossy w budownictwie mieszkaniowym, odchodzą w przeszłość.

28-01-2010więcej »
Sprzedaży działki bez dostępu do drogi publicznej – bezwzględnie nieważna

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z 4.6.2009 r. (III CZP 34/09), jeśli w decyzji o podziale nieruchomości znalazł się warunek, że przy zbywaniu wydzielonych działek zapewniony będzie dostęp do drogi publicznej, umowa sprzedaży czy darowizny niespełniająca tego warunku jest nieważna

28-01-2010więcej »
Działka musi mieć dostęp do drogi publicznej

Naczelny Sąd Administracyjny orzekł(I OSK 91/09), iż w wyniku podziału nieruchomości nie można pozbawić dostępu do drogi publicznej właścicieli działek sąsiednich.

W ocenie NSA nie można w żaden sposób pozbawić nieruchomości dostępu do drogi publicznej, poczym następnie w drodze podziału innej nieruchomości przyznany dostęp odebrać. W uzasadnieniu wskazano ponadto, iż niedopuszczalna jest interpretacja art. 93 ustawy o gospodarce nieruchomościami, z której wynika, iż obowiązek zapewnienia dostępu do drogi publicznej dotyczy jedynie dziełek nowo powstałych. W ocenie Sądu zarówno działki już istniejące, jak i nowo powstałe winny mieć zapewnione swobodny dostęp do dróg publicznych.

Zródło-nieruchomosci.beck.pl

28-01-2010
NAJEM OKAZJONALNY OD DZIŚ REALNY

Od dziś 28.01.2010 r. weszła w życie Ustawa z dnia 17 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy  i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw.Zobacz tekst(Dziennik Ustaw Nr 3. — 603 —. Poz. 13.)

Celem uchwalenia ustawy było pobudzenie rynku wynajmu lokali mieszkalnych, poprzez zdefiniowanie najmu okazjonalnego i wyłączenie go spod reżymu większości przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów oraz eliminowanie "szarej strefy" najmu lokali, co skutkować ma zwiększeniem dochodów budżetu sektora publicznego z tytułu podatku od wynajmu nieruchomości mieszkalnych.

Ustawa zawiera uzupełnienie ustawy o ochronie praw lokatorów o przepisy dotyczące najmu okazjonalnego lokalu oraz zmiany w zakresie opodatkowania podatkiem ryczałtowym przychodów z tytułu najmu.

Zmiany w ustawie o ochronie praw lokatorów polegają na dodaniu rozdziału 2a "Najem okazjonalny lokalu", który będzie miał zastosowanie do lokali mieszkalnych których właścicielami są osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali.

Oddawanie do używania takiego lokalu następować będzie na podstawie umowy o najem okazjonalny lokalu (umowy nazwanej), zawieranej na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

Obowiązkowymi załącznikami do umowy będą:

* oświadczenie najemcy, w formie aktu notarialnego, o poddaniu się egzekucji i zobowiązaniu się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy o najem okazjonalny lokalu,

* wskazanie przez najemcę lokalu, do którego ma być przeprowadzona eksmisja,

* oświadczenie właściciela lokalu lub osoby posiadającej tytułu prany do lokalu o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy i osób z nim zamieszkujących w lokalu wskazanym w oświadczeniu. Na żądanie wynajmującego należy załączyć oświadczenie z podpisem notarialnie poświadczonym.


Zawarcie umowy o najem okazjonalny lokalu właściciel obowiązany będzie zgłosić naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania właściciela, pod rygorem wyłączenia przepisów specjalnych dla najmu okazjonalnego lokalu na rzecz pełnej regulacji ochrony praw lokatorów.

Umowa o najem okazjonalny lokalu będzie wygasać po upływie czasu na jaki została lub rozwiązaniu po upływie okresu wypowiedzenia. Jeżeli, po wygaśnięciu lub rozwiązaniu takiej umowy, najemca nie opróżni lokalu, właściciel będzie mógł doręczyć najemcy żądanie opróżnienia lokalu sporządzone na piśmie opatrzonym urzędowo poświadczonym podpisem właściciela.

W przypadku bezskutecznego upływu terminu ustalonego w żądaniu, właściciel będzie mógł złożyć do sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu - złożonemu w formie aktu notarialnego oświadczeniu najemcy o poddaniu się egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu.

Regulacja powyższa wraz ze zmianą w ustawie Kodeks postępowania cywilnego polegającą na wyłączeniu wobec osób, które utraciły tytuł prawny do lokalu wynajmowanego na podstawie umowy o najem okazjonalny lokalu, uprawnienia do otrzymania pomieszczenia tymczasowego, ułatwi przeprowadzanie eksmisji.

Kolejna zmiana w ustawie z dnia 17 grudnia 2009 r. dotyczy opodatkowania zryczałtowanym podatkiem przychodów z tytułu najmu od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zmiana dotyczy wszystkich umów najmu (a nie tylko umów o najem okazjonalny).

W wyniku nowelizacji ustawy zniesiony zostaje limit 4000 euro, powyżej którego stosowana była wyższa (20%) stawka podatku ryczałtowego. Oznacza to pozostawienie jednej stawki na poziomie 8,5 % co niewątpliwie uprości formułę stosowania zryczałtowanego podatku dochodowego, a dla podatników przekraczających limit kwotowy, powyżej którego obowiązuje obecnie stawka 20%, oznaczać będzie również obniżenie wymiaru podatku.

Ustawa obowiązuje od 28.01.2010 r , z wyjątkiem przepisu art. 3 wprowadzającego jednolitą stawkę zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, który obowiązuje od dnia 1 stycznia 2010 r."

Źródło: www.mi.gov.pl 

28-01-2010
Wielka przecena wielkiej płyty

Ceny wywoławcze mieszkań w blokach z czasów gierkowskiej prosperity znacznie spadły, i to więcej niż pozostałego segmentu rynku, co jednak nie zachęciło do ich kupowania! Jak szacują analitycy w ciągu ostatnich 12 miesięcy ceny wywoławcze wielkiej płyty w skali całego kraju spadły o 15 proc.

17-05-2009więcej »
WYKREŚLENIE HIPOTEKI NIE WYMAGA OPŁATY SĄDOWEJ

Jak wynika z orzeczenia Sądu Okręgowego w Warszawie (13.10.2005 r.), wniosek kredytobiorcy/pożyczkobiorcy o wykreślenie hipoteki obciążającej jego nieruchomość z tytułu kredytu/ pożyczki zaciągniętej na budowę domu mieszkalnego na tej nieruchomości – wolny jest od opłaty sądowej.

18-02-2006więcej »
OD 2 MARCA ZA WPIS WŁASNOŚCI DO KW 200 PLN

Od 2 marca bieżącego roku po zmianie przepisów i wejściu w życie nowej ustawy o kosztach sądowych ,opłata sadowa za wpis prawa własności do  księgi wieczystej, bez względu na wartość nieruchomości, będzie kosztować 200,00 zł.

12-02-2006więcej »
Ziemia w Polsce staje się coraz droższa!

Cena ziemi rośnie od kilku lat, ale w poprzednich latach dynamika wzrostu cen była niższa. Do "drogich" województw można także zaliczyć wielkopolskie, śląskie, opolskie i łódzkie. Tańszą ziemię można nabyć w woj. warmińsko-mazurskim, lubelskim i lubuskim. Cena sprzedawanych gruntów rolnych zależy także od ich wielkości. Najdroższe są małe działki do 1 ha, nieco tańsze do 10 ha, a najtaniej (w przeliczeniu na ha) można kupić duże połacie ziemi powyżej 300 hektarów - podał Stanisław Kowalczyk prezes ANR .
Według danych ANR, działki rolne poniżej 1 ha w woj. kujawsko-pomorskim kosztowały w II kwartale tego roku nawet ponad 21 tys. zł/ha, a w woj. warmińsko-mazurskim dochodziły do 16,1 tys. zł/ha. Najtańsze były w woj. lubelskim, podkarpackim i w opolskim.

INTERIA PL / 26-01-2024więcej »
CENY NA ŚWIECIE WYSOKIE JAK DRAPACZE CHMUR!

Jak drapacze chmur strzelają w górę ceny nieruchomości w takich krajach jak Australia, Stany Zjednoczone czy Wielka Brytania. Rynki są tam przegrzane - twierdzą fachowcy i obawiają się pęknięcia nabrzmiewającej bańki spekulacyjnej. Na przykład w Paryżu za mieszkanie o niskim standardzie wielkości 50-60 m2 trzeba zapłacić 300 000 euro.Przyczynami tak dużego wzrostu cen nieruchomości w tych krajach są coraz wyższe dochody obywateli i szybszy wzrost gospodarczy. W Hiszpanii i Wlk. Brytanii mamy do czynienia z najniższym w historii oprocentowaniem hipotek. Finansowanie zakupu nieruchomości stało się tam w ten sposób znacznie łatwiejsze niż było to do tej pory.

INTERIA.PL / 26-01-2024więcej »

1 2 3 4 5 6 7 8 

• • • nieruchomoscikujawskie.pl • • facebook.com/nkujawskie • • nieruchomosci.wloclawek.pl • • nieruchomosci.kujawskie.com.pl • • • Ważne: Korzystając dalej ze stron niniejszego serwisu, oznacza że akceptują Państwo Politykę prywatności naszego serwisu. • Na stronach naszego serwisu nie korzystamy z mechanizmów zbierania danych określanych jako „cookies”. zobacz więcej o cookies
Dodaj do ulubionych  Ustaw stronę jako startową  Powiadom znajomego  Napisz do nas, jeśli na tej stronie są błędy
Copyright © 2019, Nieruchomosci Kujawskie, 87-800 Włocławek, ul.T.Kościuszki 19A, tel. kom.692-706-980